หมวดหมู่ทั้งหมด
การซื้อสินค้านำเข้า

รับบริการตรวจสอบก่อนดำเนินการชำระเงินด้วย 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

เพียงซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Bungki.com

  1. สั่งซื้อสินค้าในหมวด “Shop for arrival”
  2. แจ้งหมายเลขเที่ยวบิน สายการบิน ชื่อสนามบิน ตารางเที่ยวบินที่จะไปรับที่สนามบิน
  3. ดำเนินการชำระเงิน
  4. รับสินค้าที่เคาน์เตอร์บังกี้ที่สนามบิน
เงื่อนไข
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าตามวันและเวลาที่ลูกค้าระบุไว้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงใด ๆ
  • ในกรณีที่บังกี้ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายใน 3 ชั่วโมง บังกี้มีสิทธิ์ยกเลิกการสั่งซื้อทันที โดยลูกค้าต้องจ่าย 50% ของราคาสินค้าทั้งหมด
เงื่อนไขการรับสินค้า “นำเข้า”
  • กรณีไปรับเอง ลูกค้าต้องแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อและอีเมลยืนยันที่แสดงคำสั่งซื้อ SN ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง)
  • กรณีที่ลูกค้ามอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับสินค้าแทน ผู้รับต้องแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ อีเมลยืนยันที่แสดงคำสั่งซื้อ SN และบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง) พร้อมหลักฐานการมอบการอำนาจในการรับสินค้าของลูกค้า