หมวดหมู่ทั้งหมด
Bungki Mall
Bungki Doll การใช้จ่ายขั้นต่ำ 5000 บาท
ราคาขาย 850 บาท
รายละเอียด : รับฟรี BUNGKI Doll ด้วยการซื้อของขั้นต่ำ 5000 บาท (สุทธิ) ต่อคำสั่งซื้อระยะเวลา : 8 ส.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 (หรือจนกว่าของจะหมด)
Bungki T-shirt shirt การใช้จ่ายขั้นต่ำ 2500 บาท
ราคาขาย 599 บาท
รายละเอียด : รับฟรี BUNGKI T-shirt ด้วยการซื้อของขั้นต่ำ 2500 บาท (สุทธิ) ต่อคำสั่งซื้อระยะเวลา : 8 ส.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 (หรือจนกว่าของจะหมด)
Bungki Tote Bag Bag การใช้จ่ายขั้นต่ำ 3500 บาท
ราคาขาย 399 บาท
รายละเอียด : รับฟรี BUNGKI Total Bag ด้วยการซื้อของขั้นต่ำ 3500 บาท (สุทธิ) ต่อคำสั่งซื้อระยะเวลา : 8 ส.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 (หรือจนกว่าของจะหมด)
Bungki Notebook card การใช้จ่ายขั้นต่ำ 1000 บาท
ราคาขาย 169 บาท
รายละเอียด : รับฟรี BUNGKI Notebook ด้วยการซื้อของขั้นต่ำ 1000 บาท (สุทธิ) ต่อคำสั่งซื้อระยะเวลา : 8 ส.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 (หรือจนกว่าของจะหมด)