หมวดหมู่ทั้งหมด
BUNGKI BENEFITS
discount รหัสส่วนลด
trendy แบรนด์อินเทรนด์
flash sale ลดราคา
popular แบรนด์ดัง

ส่วนลด 30%

สูงสุด 150 บาท

ใช้กับภายใน 30 วันหลังจากได้รับรหัส

ผู้ใช้ใหม่

*Vourcher นี้มีให้สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำสูงสุด 200 บาท จะได้รับส่วนลดทันที 30% พร้อมส่วนลดสูงสุด 150 บาทต่อการซื้อและผู้ใช้ Vourcher มีอายุการใช้งานภายใน 30 วันหลังจากได้รับรหัสสำหรับใช้กับการจัดส่งแบบมาตรฐานในท้องถิ่นเท่านั้น

ส่วนลดการจัดส่ง ฿40

ไม่มีขั้นตำ่

ใช้กับภายใน 30 วันหลังจากได้รับรหัส

ผู้ใช้ใหม่

*รหัสนี้สำหรับผู้ใช้ใหม่และใช้ได้เมื่อสถานที่จัดส่งของคุณในประเทศไทยเท่านั้น Vourcher มีอายุการใช้งานภายใน 30 วันหลังจากได้รับโค้ดสำหรับใช้กับการจัดส่งแบบมาตรฐานในท้องถิ่น สูงสุด 40 บาทเท่านั้น หากจำนวนเงินที่จัดส่งมากกว่าจำนวนเงินสนับสนุนของ Bungki ผู้ซื้อจะรับผิดชอบส่วนที่เหลือของจำนวนเงินที่จัดส่งทั้งหมด 1 รหัส ใช้ได้แค่ 1 ครั้ง/คน/รายการ และซื้อบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเท่านั้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

ส่วนลดการจัดส่ง ฿50

ไม่มีขั้นตำ่

ใช้กับภายใน 30 วันหลังจากได้รับรหัส

ผู้ใช้ใหม่

*รหัสนี้สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น เวาเชอร์มีอายุการใช้งานภายใน 30 วันหลังจากได้รับโค้ดสำหรับใช้กับการจัดส่งแบบมาตรฐานในท้องถิ่น สูงสุด 50 บาทเท่านั้น หากจำนวนเงินที่เกินกว่าจำนวนเงินสนับสนุนของ Bungkie ผู้ซื้อจะรับผิดชอบส่วนที่เหลือของจำนวนเงินทั้งหมด 1 รหัส ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง/ ท่าน/ รายการ และซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเท่านั้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)